top of page

Forhandlersystem

Du kan være Ebat Proje-forhandler og tilby produktene våre til folk i din region og tjene penger på det 

Ta kontakt nå for å dra nytte av forhandlersystemet for størrelsesprosjekter...

I forhandlersystemet er alle forhandlere sammenkoblet.
Med andre ord, hvis salgsrepresentanten har et salg med 3 % rabatt, må han gå til sin øvre forhandler.

Toppforhandleren gir beskjed til selskapet om bestillingen innenfor sin egen rabatt. Salgsrepresentant 3% + topp forhandler 2%, hvis noen, ordre opprettes ved å laste opp egne rabatter hos andre forhandlere, gratis rett her gis til personen eller firmaet som ordren ble født fra.

Forhandlernes kunderabattsatser er 5 %. Å gjenspeile denne diskonteringsrenten til kunden er helt opp til forhandlerens skjønn.

Regional forhandler 

Forhandleren er eier av alle bestillinger som tilhører regionen den er tilknyttet.

Rabattsats 10 %

Francheiseprisen er 450 000 eller 3 hus må kjøpes.

1 t1 pluss 42m2 frihus gis for salg av 10 stk.

Må lovlig eie selskapet.

Den skal ligge i hovedgaten.

2

Provinsiell forhandler

Forhandleren er eier av alle bestillinger som tilhører forhandleren.

Rabattsats 8 %

Franchiseavgiften er 300 000 TL eller kjøp av 2 hus er nødvendig.

For 10 bestillinger gis 1 t1 pluss 42m2 ledig hus.

Må lovlig eie selskapet.

Den skal ligge i hovedgaten.

3

Distriktsforhandler

Forhandleren mottar alle bestillinger som tilhører distriktet den er tilknyttet.

Rabattsats 5 %

Francheiseprisen er 150.000 TL eller det er nødvendig å bestille 1 stk.

For 10 bestillinger gis 1 t1 pluss 42m2 ledig hus.

Må lovlig eie selskapet.

Den skal ligge i hovedgaten.

4

Frilans salgsrepresentant

Den kan ta bestillinger fra alle steder ved å gjøre gratis salg.

Rabattsats 3 %

Det er ingen franchiseavgift.

Det er ikke lovpålagt å være bedriftseier.

Den trenger ikke ha en plass.

For 10 bestillinger gis 1 t1 pluss 42m2 ledig hus.

Frilans salgsrepresentant

Distriktsforhandler

Provinsiell forhandler

Regional forhandler

Rabattsats 3 %
kunderabatt 5 %

Rabattsats 5 %
kunderabatt 5 %

Rabattsats 8 %
kunderabatt 5 %

Rabattsats 10 %
kunderabatt 5 %

Kan sende bestillingen til toppforhandleren

Kan sende bestillingen til toppforhandleren

Kan sende bestillingen til toppforhandleren

kan sende bestillingen til fabrikken

Merk: Dersom selgeren eller firmaet ikke har en forhandler eller en toppforhandler i regionen hvor salget foretas, kan ordren overføres direkte til firmaet.

B3-10.jpg

Forhandlerstøtte

Nødvendig utstyr for reklame og markedsføring, kampanjer og retning av regionale bestillinger tilhører oss.

bottom of page