top of page

Ufullstendig retur- og refusjonspolicy

FORBRUKERRETTIGHETER - TILBAKETREKNING - RETURVILKÅR FOR KANSELLERING

 

GENERELL:

 1. Hvis du legger inn en bestilling elektronisk via nettstedet du bruker, anses du å ha akseptert det foreløpige informasjonsskjemaet og fjernsalgskontrakten som er presentert for deg.

 2. Kjøpere er underlagt bestemmelsene i lov nr. 6502 om beskyttelse av forbrukeren og forordningen om fjernkontrakter (RG: 27.11.2014/29188) og andre gjeldende lover angående salg og levering av produktet de har kjøpt.

 3. Fraktkostnader, som er produktfraktkostnader, betales av kjøperne.

 4. Hvert kjøpt produkt leveres til personen og/eller organisasjonen på adressen oppgitt av kjøperen, forutsatt at den ikke overskrider den lovlige perioden på 30 dager. Dersom produktet ikke er levert innen denne perioden, kan kjøper heve kontrakten.

 5. Det kjøpte produktet skal leveres i sin helhet og i henhold til de kvalifikasjoner som er spesifisert i bestillingen og med dokumenter som garantibevis, bruksanvisning ev.

 6. Dersom det blir umulig å selge det kjøpte produktet, må selgeren varsle kjøperen skriftlig innen 3 dager etter at han fikk vite om denne situasjonen. Totalprisen skal returneres til Kjøper innen 14 dager.

 

HVIS DET KJØPTE PRODUKTET IKKE SKAL BETALES:

 1. Dersom Kjøper ikke betaler prisen på det kjøpte produktet eller kansellerer det i bankjournalen, opphører Selgers plikt til å levere produktet.

 

SHOPPING GJORT MED UAUTORISERT BRUK AV KREDITTKORT:

 1. Etter at produktet er levert, dersom det fastslås at kredittkortet som kjøperen har betalt til blir brukt urettferdig av uvedkommende og prisen på det solgte produktet ikke betales til selgeren av den aktuelle banken eller finansinstitusjonen, skal kjøperen returnere produktet underlagt kontrakten innen 3 dager på SELGERs regning. Det må returneres til SELGER.

 

HVIS PRODUKTET IKKE KAN LEVERES INNEN TIDEN AV UPROSEKERT ÅRSAK:

 1. Dersom det oppstår force majeure som Selger ikke kan forutse og produktet ikke kan leveres til rett tid, varsles Kjøper. Kjøper kan be om kansellering av bestillingen, erstatning av produktet med et lignende produkt eller forsinkelse av levering til hindringen er fjernet. Hvis kjøperen kansellerer bestillingen; Dersom han har foretatt betalingen kontant, vil dette gebyret bli utbetalt til ham i kontanter innen 14 dager fra kanselleringsdatoen. Dersom kjøper har foretatt betalingen med kredittkort og kansellerer den, vil produktprisen bli returnert til banken innen 14 dager fra denne kanselleringen, men det er mulig at banken overfører den til kjøpers konto innen 2-3 uker.

 

KJØPERS FORPLIKTELSE TIL Å KONTROLLERE PRODUKTET:

 1. Kjøper vil inspisere de avtalte varene/tjenestene før han mottar dem; bulket, ødelagt, revet emballasje osv. skadede og defekte varer/tjenester mottas ikke fra fraktselskapet. De mottatte varene/tjenestene skal anses å være uskadde og intakte. KJØPER må beskytte varene/tjenestene nøye etter levering. Dersom angreretten skal benyttes, skal ikke varene/tjenestene benyttes. Faktura skal returneres sammen med produktet.

 

ANGRERETT:

 1. KJØPER; Innen 14 (fjorten) dager fra datoen for levering av det kjøpte produktet til seg selv eller til personen/organisasjonen på adressen som er angitt, kan han bruke sin rett til å trekke seg fra kontrakten ved å avvise varene uten å ta noe juridisk eller strafferettslig ansvar og uten å oppgi noen grunn, forutsatt at han varsler SELGER via kontaktinformasjonen nedenfor.

 

 1. KONTAKTINFORMASJON SOM SKAL VARSLES OM SELGERS ANGRERETT:

SELSKAPSNAVN/TITEL: EBAT PROJE VE AHŞAP SANATLARI LTD.ŞTİ.
ADRESSE: Torbalı, İzmir Aydın Cd. No:18, 35860 Torbali/Izmir, Türkiye
E-POST:INFO@EBATPROJE.COM
TLF:+905302664884

 

ANGRERETTENS VARIGHET:

 1. Hvis kjøperen har kjøpt en tjeneste, starter denne 14-dagers perioden fra datoen for signering av kontrakten. Før utløpet av angreretten kan angreretten ikke utøves i tjenestekontraktene hvor utførelsen av tjenesten er startet med forbrukerens godkjenning.

 2. Kostnadene som oppstår ved bruk av angreretten tilhører SELGER.

 3. For å utøve angreretten må SELGER varsles skriftlig med rekommandert post, faks eller e-post innen 14 (fjorten) dager, og produktet har ikke blitt brukt innenfor rammen av bestemmelsene i "Produkter for hvilke Angreretten kan ikke utøves" i denne kontrakten.

 

BRUK AV ANGRERETTEN: 

 1. Fakturaen på produktet levert til 3. person eller KJØPER, (Dersom fakturaen på produktet som skal returneres er bedriftsmessig, må den sendes sammen med returfakturaen utstedt av institusjonen når den returneres. Bestille returer hvis fakturaer er utstedt på på vegne av institusjonene kan ikke fullføres med mindre en RETURFAKTURA utstedes.)

 2. Returskjema, Produktene som skal returneres skal leveres komplette og uskadde, sammen med eske, emballasje, standard tilbehør ev.

 

RETURVILKÅR:

 1. SELGER er forpliktet til å returnere totalprisen og dokumentene som setter KJØPER i gjeld senest 10 dager etter mottak av angremelding til KJØPER og returnere varene innen 20 dager.

 2. Dersom det oppstår en verdinedgang på varen på grunn av KJØPER sin feil eller dersom returen blir umulig, er KJØPER forpliktet til å erstatte SELGERs tap med satsen for KJØPER sin skyld. KJØPER er imidlertid ikke ansvarlig for endringer og forringelser som oppstår på grunn av riktig bruk av varene eller produktene innenfor angrerettsperioden. 

 3. I tilfelle fall under kampanjegrensebeløpet satt av SELGER på grunn av bruk av angreretten, vil rabattbeløpet som brukes innenfor kampanjens omfang, bli kansellert.

 

PRODUKTER SOM IKKE KAN BRUKES MED ANGRERETT:

 1. Undertøy, badetøy og bikinibukser, sminkematerialer, engangsprodukter, varer som står i fare for å bli ødelagt raskt eller som kan utløpe, som er forberedt i tråd med KJØPERs forespørsel eller klart personlige behov og ikke er egnet for retur, leveres til KJØPER Produkter som helsemessig og hygienisk ikke er egnet for retur dersom emballasjen deres åpnes av KJØPER etter levering, produkter som blandes med andre produkter etter levering og ikke kan skilles på grunn av sin natur, Varerelatert til tidsskrifter som aviser og magasiner, unntatt de som er gitt under abonnementsavtalen, Øyeblikkelig ytelse i elektronisk miljø I henhold til forordningen er det ikke mulig å returnere tjenestene som leveres eller de immaterielle varene levert til forbrukeren umiddelbart, samt lyd- eller videoopptak, bøker, digitalt innhold, programvare, dataopptak og datalagringsenheter, datamaskinforbruksvarer, hvis pakken er åpnet av KJØPER. I tillegg er det før utløpet av angreretten ikke mulig å utøve angreretten på tjenestene som er påbegynt med forbrukerens godkjenning, i henhold til forordningen.

 2. For å returnere kosmetikk og personlig pleieprodukter, undertøysprodukter, badetøy, bikinier, bøker, reproduserbar programvare og programmer, DVD, VCD, CD og kassetter og skrivesaker (toner, kassett, bånd, etc.), er pakkene deres uåpnet, uprøvde, intakte, og de må være ubrukte.

 

STATUS FOR MISLIGHOLD OG JURIDISKE KONSEKVENSER

 1. KJØPER aksepterer, erklærer og forplikter seg til å betale renter og være ansvarlig overfor banken innenfor rammen av kredittkortavtalen mellom kortholders bank og banken i tilfelle mislighold ved å foreta betalingstransaksjoner med kredittkort. I dette tilfellet kan den aktuelle banken ta rettslige skritt; kan kreve kostnadene og advokatsalærene som oppstår fra KJØPER, og i alle fall, dersom KJØPER misligholder på grunn av sin gjeld, aksepterer KJØPER at han vil betale skaden og tapet som SELGER har påført på grunn av den forsinkede oppfyllelsen av gjelden .

 

BETALING OG LEVERING

 1. Du kan foreta en bankoverføring eller EFT (elektronisk fondsoverføring) til hvilken som helst av våre GARANTİ BANK, VAKIFBANK-kontoer (TL).

 2. Med kredittkortene dine på siden vår kan du dra nytte av online enkeltbetaling eller online avdragsmuligheter for alle typer kredittkort. I dine nettbetalinger vil beløpet bli trukket fra kredittkortet ditt på slutten av bestillingen.

bottom of page