top of page

Avtale om fjernsalg

ARTIKKEL 1 PARTER


1.1-SELGER

Tittel

: STØRRELSE KONSTRUKSJON OG TREKUNST BERNA TOSUN

 

 

Telefon

: 05363517978

 

 

Epostadresse

: info@ebatproje.com


1.2-MOTAKTER

Navn/etternavn/tittel

:

adresse

:

Telefon

:

Epostadresse

:

ARTIKKEL 2 EMNE

Emnet for denne avtalen er KUNDENS www. Det er fastsettelse av rettighetene og forpliktelsene til partene i samsvar med bestemmelsene i lov nr. 6502 om forbrukerbeskyttelse angående salg og levering av produktet(e) som kode, navn, mengde og salg for pris er spesifisert i artikkel 3.1 og at bestillingen gjøres elektronisk fra nettstedet sizproje.com.

ARTIKKEL 3 BESTEMMELSE AV FORHOLD VEDRØRENDE KONTRAKTSPRODUKTET, BETALING OG LEVERING3.1-PRODUKTER

Grunnleggende egenskaper ved varer eller tjenester www. Den ligger på sizproje.com. 

Prisene som er oppført og annonsert på nettstedet er salgsprisen. Annonserte priser og løfter er gyldige til de er oppdatert og endret. Priser annonsert for en periode er gyldige til slutten av den angitte perioden.

Alle avgifter på varene eller tjenestene som er gjenstand for kontrakten er inkludert i salgsprisen.


3.2-LEVERINGSMÅTE OG PLAN

Leveringsadresse

:

Leveringsperson

:

Faktureringsinformasjon

:

Produktforsendelser vil starte senest innen 2 virkedager etter at produktet er levert av EBAT YAPI VE AHŞAPSANLARI BERNA TOSUN. Frakt er gratis for bestillinger over 500 000 TL. For bestillinger under 500 000 TL vil fraktgebyret, som er produktets fraktkostnad, betales av KJØPER. 

3.3 FORSINKELSESRENTE

Siden betalingen vil skje kontant eller med kredittkort, pålegges ingen forsinkelsesrenter av SELGER.

ARTIKKEL 4 GENERELLE BESTEMMELSER

4.1) KJØPER erklærer på nettsiden www.ebatproje.com.com at han har lest og lært den foreløpige informasjonen om grunnleggende egenskaper, salgspris, betalingsmåte og levering av det kontraktspliktige produktet og har gitt nødvendig bekreftelse i elektronisk miljø. KJØPER; Ved å bekrefte denne foreløpige informasjonen elektronisk, bekrefter SELGER at den har fått adressen som skal gis til KJØPER av SELGER før inngåelsen av fjernkontraktene, de grunnleggende egenskapene til de bestilte produktene, prisen på produktene inkludert avgifter, betaling og leveringsinformasjon nøyaktig og fullstendig.

4.2) Produktet som er omfattet av kontrakten skal leveres til KJØPER eller personen/organisasjonen på adressen angitt innen fristen som er angitt i den foreløpige informasjonen på nettsiden, avhengig av avstanden til KJØPERs bosted for hvert produkt, forutsatt at at den ikke overskrider den lovlige 90-dagers perioden.

4.3) SELGER kan ikke holdes ansvarlig dersom det bestilte produktet ikke kan leveres til KJØPER på grunn av eventuelle problemer som fraktselskapet kan støte på under levering av produktet til KJØPER.

4.4) SELGER er ansvarlig for levering av det avtalte produktet i en forsvarlig, komplett, i samsvar med kvalifikasjonene spesifisert i bestillingen og med garantidokumenter og brukermanualer, hvis noen.

4.5) SELGER kan levere et annet produkt med samme kvalitet og pris, ved å informere KJØPER og ved å innhente dennes eksplisitte godkjenning, før den kontraktsmessige ytelsesforpliktelsen utløper.

4.6) Hvis SELGER ikke kan oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser i tilfelle oppfyllelsen av produktet eller tjenesten som er underlagt bestillingen blir umulig, varsler den forbrukeren om denne situasjonen før den kontraktsmessige ytelsesforpliktelsen utløper og returnerer totalprisen til KJØPER innen 10 virkedager.

4.7) Dette foreløpige informasjonsskjemaet må bekreftes elektronisk for levering av produktet. Hvis produktprisen av en eller annen grunn ikke er betalt eller kansellert i bankregistrene, anses SELGER å være fritatt for sin forpliktelse til å levere produktet.

4.8) Etter levering av produktet, dersom den aktuelle banken eller finansinstitusjonen unnlater å betale produktprisen til SELGER på grunn av urettferdig eller ulovlig bruk av KJØPERS kredittkort av uautoriserte personer, som ikke skyldes KJØPER sin feil, innen 3 dager, forutsatt at KJØPER har levert produktet til ham, må returneres til SELGER innen I dette tilfellet tilhører fraktkostnadene KJØPER.

4.9) Dersom SELGER ikke kan levere produktet underlagt kontrakten i rett tid på grunn av force majeure eller ekstraordinære omstendigheter som værforhold som hindrer transport, transportavbrudd, er SELGER forpliktet til å informere KJØPER. I dette tilfellet kan KJØPER bruke en av rettighetene til å kansellere bestillingen, erstatte produktet underlagt kontrakten med dets presedens, hvis noen, og/eller utsette leveringstiden til hindringen er fjernet. I tilfelle KJØPER kansellerer bestillingen, betales det betalte beløpet til ham i kontanter og i sin helhet innen 10 dager. Ved betalinger utført av KJØPER med kredittkort, returneres produktbeløpet til den aktuelle banken innen 7 dager etter at bestillingen er kansellert av KJØPER. Siden gjenspeilingen av dette beløpet på KJØPERS kontoer etter retur til banken er helt relatert til banktransaksjonsprosessen, kan det hende at KJØPER ikke kan gripe inn på noen måte for mulige forsinkelser, og det kan ta gjennomsnittlig 2 til 3 uker før beløpet returnert til kredittkortet av SELGER skal reflekteres til KJØPERS konto av banken som allerede godtar.

ARTIKKEL 5 REFUSJONSPROSEDYRE

  • I tilfeller hvor KUNDEN benytter sin angrerett, eller i tilfeller hvor det bestillingen omfattede produktet av ulike årsaker ikke kan leveres, eller i tilfeller hvor det besluttes å refundere KUNDEN med voldgiftsrettens avgjørelser, skal SELGER returnere hele innsamlede beløp til kredittkortet som innkrevingen ble gjort fra, innen 14 dager på en gang. Banken foretar tilbakebetalingen til KUNDENS kredittkort i samme antall avdrag som KUNDEN kjøpte produktet på avbetaling. Dersom returdatoen og kortets lukkedato ikke er sammenfallende, vil 1 (én) refusjon reflekteres på kortet hver måned, og KUNDEN vil motta en måned mer enn antall avdrag han har betalt før returen, etter at avdragene på salget er avsluttet, og vil bli trukket fra hans nåværende gjeld.

  • Ved retur av kjøpte produkter; SELGER skal returnere hele innsamlede beløp til kredittkortet som innkrevingen ble gjort fra med en gang. Banken foretar tilbakebetalingen til KUNDENS kredittkort i samme antall avdrag som KUNDEN kjøpte produktet på avbetaling. Dersom returdatoen og kortets lukkedato ikke er sammenfallende, vil 1 (én) refusjon reflekteres på kortet hver måned, og KUNDEN vil motta en måned mer enn antall avdrag han har betalt før returen, etter at avdragene på salget er avsluttet, og vil bli trukket fra hans nåværende gjeld.

KUNDEN erkjenner og forplikter seg til at han/hun har lest og akseptert denne prosedyren.

ARTIKKEL 6 ANGRERETT

KJØPER; I fjernkontrakter knyttet til salg av varer, kan produktet bruke sin rett til å trekke seg fra kontrakten ved å avvise varene uten å ta noe juridisk eller strafferettslig ansvar og uten å oppgi noen grunn, innen 14 (fjorten) dager fra leveringsdatoen av produktet til seg selv eller til personen/organisasjonen på den oppgitte adressen. I fjernkontrakter knyttet til tjenesteytelse starter denne perioden på datoen for signering av kontrakten. Før utløpet av angreretten kan angreretten ikke utøves i tjenestekontraktene hvor utførelsen av tjenesten er startet med forbrukerens godkjenning. Kostnadene som oppstår ved bruk av angreretten tilhører SELGER. For å utøve angreretten må en skriftlig melding gis til SELGER med rekommandert post, faks eller e-post innen 14 dager og produktet må ikke brukes i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5-e. Dersom denne retten utøves,
a) Fakturaen på produktet levert til 3. person eller KJØPER, (Hvis fakturaen til produktet som skal returneres er bedriftsmessig, må den sendes sammen med returfakturaen utstedt av institusjonen når den returneres. Bestillingsretur hvis fakturaer er utstedt på vegne av institusjonene, kan ikke fullføres med mindre det utstedes en RETURFAKTURA.)
b) Begjæringen oppgitt ved bruk av angreretten,
c) Produktene som skal returneres må leveres komplette og uskadde, sammen med esken, emballasjen og eventuelt standardtilbehør.
d) SELGER er forpliktet til å returnere totalprisen og dokumentene som setter kjøper i gjeld til KJØPER innen 10 dager senest fra mottak av angremelding og å returnere varene innen 20 dager.
e) Hvis det er en reduksjon i verdien av varene på grunn av en feil fra KJØPER eller hvis returen blir umulig, er KJØPER forpliktet til å erstatte skadene til SELGER med satsen for KJØPER sin feil. Egendefinerte størrelser og produkter kan ikke returneres av SELGER. Øredobber etc. produkter som krever hygiene kan ikke returneres av SELGER. Produktene som det søkes om angrerett for må være ubrukte. Teknologiske produkter som er åpnet for en gangs skyld, kan ikke returneres av SELGER.
f) I tilfelle at mengden for bruk av kjøpesjekkene utstedt av SELGER faller under bruksbeløpet på grunn av bruk av angreretten, vil beløpet på kjøpesjekken som er brukt innenfor kampanjens omfang, bli kansellert.

ARTIKKEL 7  AUTORISERT DOMSTOL

Ved gjennomføringen av denne kontrakten er Forbrukervoldgiftsutvalg og Forbrukerdomstoler i KJØPERs eller SELGERs forlik autorisert opp til den verdien som er deklarert av Nærings- og handelsdepartementet. Skal brukes av kjøperen  er myndighetene.

I tilfelle bestillingen blir realisert, anses KJØPER å ha akseptert alle vilkårene i denne kontrakten.

Denne avtalen er laget for kommersielle formål.

 

SELGER

:

 BAT KONSTRUKSJON OG TREKUNST BERNA TOSUN

KJØPER

:

HISTORIE

:

bottom of page