top of page

Onvolledig retour- en terugbetalingsbeleid

CONSUMENTENRECHTEN - HERROEPING - ANNULERING RETOURVOORWAARDEN

 

ALGEMEEN:

 1. Als u elektronisch een bestelling plaatst via de website die u gebruikt, wordt u geacht het voorlopige informatieformulier en het aan u voorgelegde koopcontract op afstand te hebben aanvaard.

 2. Kopers zijn onderworpen aan de bepalingen van Wet nr. 6502 betreffende de bescherming van de consument en de Verordening inzake overeenkomsten op afstand (RG: 27.11.2014/29188) en andere toepasselijke wetten met betrekking tot de verkoop en levering van het product dat zij hebben gekocht.

 3. Verzendkosten, dit zijn de verzendkosten van producten, zijn voor rekening van de kopers.

 4. Elk gekocht product wordt afgeleverd bij de persoon en/of organisatie op het door de koper opgegeven adres, op voorwaarde dat de wettelijke termijn van 30 dagen niet wordt overschreden. Indien het product niet binnen deze termijn wordt geleverd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.

 5. Het gekochte product moet volledig worden geleverd en in overeenstemming met de kwalificaties die zijn gespecificeerd in de bestelling en met eventuele documenten zoals garantiecertificaat en gebruikershandleiding.

 6. Als het onmogelijk wordt om het gekochte product te verkopen, moet de verkoper de koper hiervan binnen 3 dagen schriftelijk op de hoogte stellen nadat hij kennis heeft genomen van deze situatie. De totaalprijs dient binnen 14 dagen aan de Koper te worden geretourneerd.

 

INDIEN HET GEKOCHTE PRODUCT NIET BETAALBAAR IS:

 1. Indien de Koper de prijs van het gekochte product niet betaalt of dit in de bankadministratie annuleert, eindigt de verplichting van de Verkoper om het product te leveren.

 

WINKELEN MET ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN CREDITCARD:

 1. Indien na levering van het product wordt vastgesteld dat de creditcard waarmee de koper heeft betaald oneerlijk wordt gebruikt door onbevoegden en de prijs van het verkochte product niet door de betreffende bank of financiële instelling aan de verkoper wordt betaald, zal de koper stuur het product waarop het contract betrekking heeft binnen 3 dagen terug op kosten van de VERKOPER en moet worden teruggestuurd naar de VERKOPER.

 

ALS HET PRODUCT OM ONVERVOLGDE REDENEN NIET BINNEN DE TIJD KAN WORDEN GELEVERD:

 1. Indien er sprake is van overmacht die Verkoper niet kan voorzien en het product niet tijdig kan worden geleverd, wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. De koper kan verzoeken om annulering van de bestelling, vervanging van het product door een soortgelijk product of uitstel van levering totdat het obstakel is weggenomen. Als de koper de bestelling annuleert; Indien hij de betaling contant heeft gedaan, wordt deze vergoeding binnen 14 dagen na de datum van herroeping contant aan hem uitbetaald. Als de koper de betaling met een creditcard heeft gedaan en deze annuleert, wordt de productprijs binnen 14 dagen na deze annulering aan de bank teruggestort, maar het is mogelijk dat de bank deze binnen 2-3 weken naar de rekening van de koper overmaakt.

 

VERPLICHTING VAN DE KOPER OM HET PRODUCT TE CONTROLEREN:

 1. De koper zal de gecontracteerde goederen/diensten inspecteren alvorens deze in ontvangst te nemen; gedeukte, gebroken, gescheurde verpakking, enz. beschadigde en defecte goederen/diensten worden niet van het vrachtbedrijf ontvangen. De ontvangen goederen/diensten worden geacht onbeschadigd en intact te zijn. De KOPER moet de goederen/diensten na levering zorgvuldig beschermen. Als gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, mogen de goederen/diensten niet worden gebruikt. Factuur dient samen met het product geretourneerd te worden.

 

HERROEPINGSRECHT:

 1. KOPER; Binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van levering van het gekochte product aan hemzelf of aan de persoon/organisatie op het aangegeven adres, kan hij gebruik maken van zijn recht om de overeenkomst te herroepen door de goederen te weigeren zonder enige wettelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid te aanvaarden en zonder opgave van reden, op voorwaarde dat hij de VERKOPER op de hoogte stelt via onderstaande contactgegevens.

 

 1. CONTACTGEGEVENS OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN HET HERROEPINGSRECHT VAN DE VERKOPER:

BEDRIJFSNAAM/TITEL: EBAT PROJE VE AHŞAP SANATLARI LTD.ŞTİ.
ADRES: Torbalı, İzmir Aydın Cd. No:18, 35860 Torbali/Izmir, Turkiye
E-MAIL:INFO@EBATPROJE.COM
TEL:+905302664884

 

DUUR VAN HET HERROEPINGSRECHT:

 1. Als de koper een dienst heeft gekocht, gaat deze periode van 14 dagen in vanaf de datum van ondertekening van het contract. Vóór het verstrijken van het herroepingsrecht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend bij de dienstenovereenkomsten waarbij de uitvoering van de dienst met instemming van de consument is begonnen.

 2. De kosten die voortvloeien uit het gebruik van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de VERKOPER.

 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de VERKOPER binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk per aangetekende post, fax of e-mail op de hoogte worden gesteld en het product niet is gebruikt in het kader van de bepalingen van de "Producten waarvoor het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend" in dit contract.

 

GEBRUIK VAN HET HERROEPINGSRECHT: 

 1. De factuur van het product dat aan de derde persoon of de KOPER is geleverd (als de factuur van het te retourneren product zakelijk is, moet deze worden verzonden met de retourfactuur die door de instelling is uitgegeven bij het retourneren ervan. Bestelling retourneert waarvan de facturen zijn uitgegeven op namens de instellingen kan niet worden voltooid tenzij een RETOURFACTUUR wordt afgegeven.)

 2. Retourformulier, De te retourneren producten dienen compleet en onbeschadigd aangeleverd te worden, samen met de doos, verpakking en eventuele standaard accessoires.

 

RETOURVOORWAARDEN:

 1. De VERKOPER is verplicht om de totale prijs en de documenten die de KOPER schuldig maken, uiterlijk binnen 10 dagen vanaf de ontvangst van het bericht van herroeping aan de KOPER terug te geven en de goederen binnen 20 dagen terug te sturen.

 2. Als er sprake is van een waardevermindering van de goederen als gevolg van de schuld van de KOPER of als de terugzending onmogelijk wordt, is de KOPER verplicht de verliezen van de VERKOPER te vergoeden in het tempo van de schuld van de KOPER. De KOPER is echter niet verantwoordelijk voor de veranderingen en verslechteringen die optreden als gevolg van het juiste gebruik van de goederen of producten binnen de periode van het herroepingsrecht.

 3. In geval van onderschrijding van het door de VERKOPER vastgestelde campagnelimietbedrag als gevolg van de uitoefening van het herroepingsrecht, wordt het kortingsbedrag dat in het kader van de campagne wordt gebruikt, geannuleerd.

 

PRODUCTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN GEBRUIKT MET HET HERROEPINGSRECHT:

 1. Ondergoed, badkleding en bikinibroekjes, make-upmaterialen, wegwerpproducten, goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum dreigt, die op verzoek van de KOPER of duidelijk persoonlijke behoeften zijn voorbereid en niet geschikt zijn om te worden geretourneerd, Producten die uit het oogpunt van gezondheid en hygiëne niet geschikt zijn voor retournering indien de verpakking na levering door de KOPER wordt geopend, producten die na levering met andere producten zijn gemengd en vanwege hun aard niet gescheiden kunnen worden, Goederen gerelateerd naar tijdschriften zoals kranten en tijdschriften, met uitzondering van die welke zijn verstrekt onder de abonnementsovereenkomst. Onmiddellijke uitvoering in elektronische omgeving Volgens de Verordening is het niet mogelijk om de geleverde diensten of de geleverde immateriële goederen onmiddellijk aan de consument te retourneren, evenals audio- of video-opnamen, boeken, digitale inhoud, softwareprogramma's, apparaten voor gegevensregistratie en gegevensopslag, computerverbruiksartikelen, als de verpakking door de KOPER is geopend. Bovendien is het vóór het verstrijken van het herroepingsrecht niet mogelijk om het herroepingsrecht uit te oefenen met betrekking tot de diensten die met toestemming van de consument zijn gestart, in overeenstemming met de Verordening.

 2. Om cosmetica en producten voor persoonlijke verzorging, ondergoedproducten, badkleding, bikini's, boeken, reproduceerbare software en programma's, dvd's, vcd's, cd's en cassettes en verbruiksartikelen voor briefpapier (toner, cartridge, lint, enz.) te retourneren, moeten de verpakkingen ongeopend zijn, ongetest, intact en ze moeten ongebruikt zijn.

 

STATUS VAN wanbetaling en juridische gevolgen

 1. De KOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat hij rente zal betalen en aansprakelijk zal zijn jegens de bank in het kader van de creditcardovereenkomst tussen de kaarthouderbank en de bank in geval van wanbetaling bij het uitvoeren van de betalingstransacties met een creditcard. In dit geval kan de betreffende bank juridische stappen ondernemen; kan de kosten en advocatenhonoraria vorderen die voortvloeien uit de KOPER, en in ieder geval, als de KOPER in gebreke blijft vanwege zijn schuld, aanvaardt de KOPER dat hij de schade zal vergoeden die de VERKOPER heeft geleden als gevolg van de vertraagde uitvoering van de schuld. .

 

BETALING EN LEVERING

 1. U kunt een bankoverboeking of EFT (elektronische overboeking) uitvoeren naar een van onze GARANTİ BANK-, VAKIFBANK-rekeningen (TL).

 2. Met uw creditcards op onze site kunt u profiteren van online mogelijkheden voor eenmalige betaling of online termijnbetalingen voor alle soorten creditcards. Bij uw online betalingen wordt het bedrag aan het einde van uw bestelling van uw creditcard afgeschreven.

bottom of page